Sedan förra året så har jag suttit och jobbat och slitit med en artikel som blandade bitar av självbiografi med epistemologiska betraktelser och funderingar över psykiatrisk behandling i en enda röra: i olika stadier har än det ena, än det andra varit huvudsaken. Till slut bestämde jag mig (efter att ha diskuterat saken med bl a psykiatrikern och psykiatriforskaren Rosa Ritunnano, filosofikollegan Per-Erik Milam och andra) för att dela upp texten till två artiklar. Det blev en epistemologi-artikel med en slutkläm om psykiatri och vidare forskning, som nu är ute på review, och en självbiografisk, som nu publicerats i The Schizophrenia Bulletin här: My strategies for dealing with radical psychotic doubt: a schizo-something philosopher’s tale.

Şerife Tekin har dessutom publicerat sina kommentarer nu till min artikel Solving the Self-illness ambiguity här My illness, my self, and I: when self-narratives and illness-narratives clash. Hon både berömmer mig och tycker jag förenklar en del mot slutet, och tja… det ligger nog någonting i det. Ämnet skulle kunna fylla en bok snarare än en artikel.