https://daily-philosophy.com/sofia-jeppsson-retributivism/

Jag glömde visst att posta om denna artikel när den publicerades, men nu gör jag det i alla fall. ”Retributivism and Uncertainty” är en populärvetenskaplig och starkt nedkortad version av min peer-reviewade artikel ”Retributivism, Justification and Credence: The Epistemic Argument Revisited”. Den sistnämnda artikeln är bitvis ganska teknisk och tungläst, i alla fall för icke-filosofer, trots att de grundläggande idéerna inte borde vara svåra att greppa, och relevanta för alla diskussioner om brott och straff. Därför är jag glad över att nu ha en populärvetenskaplig och mer lättläst version ute också.