I fantasy och folklore förekommer ibland en sorts älva (eller annan övernaturlig varelse) som måste följa vissa regler. Älvorna kan vara farliga, de har magiska krafter och är ondsinta nog att skada och döda människor för sitt höga nöjes skull, men om man är tillräckligt påläst på alla regler så kan man ändå hantera dem. Älvor kan t ex försöka lura människor att skriva på kontrakt som verkar fördelaktiga, men i själva verket, om man läser och rätt tolkar allt det finstilta, innebär att man måste bli älvans slav i evighet, ger upp sitt förstfödda barn till älvan, eller någonting i den stilen – men att rakt av bryta ett kontrakt är omöjligt för älvorna.

Som vi alla vet fungerar människor annorlunda. Anta att en gympalärare förklarar för klassen att de ska spela basket denna lektion. Lotta, en av klassens ”töntar”, blir glad av att höra detta, eftersom hon spelar basket på fritiden och är riktigt duktig. Klassen delas in i lag och börjar spela, men populära Pelle kan inte tåla att Lotta enkelt dribblar förbi honom. Han hugger tag i bollen och springer med den som om det vore en rugbymatch. Pelles kompisar följer snart efter. Vad ska Lotta göra? Klaga hos gympaläraren förstås. Men om läraren själv inte är immun mot klassdynamiken, om han tycker att Pelle och hans kompisar är härliga killar medan Lotta är jobbig och gnällig, så kanske han inte lyssnar, utan avfärdar henne med att ”det viktigaste ändå är att röra på sig och ha kul”, och så blir Lotta överkörd. Gympaläraren är ingen älva och basketreglerna i kombination med det faktum att han faktiskt sa i början av lektionen att det var basket som gällde kan inte magiskt binda honom. I slutändan gör de som har makten i den här situationen – Pelle och läraren – som de vill.

Lagstiftning och myndighetsbeslut baserade på denna lagstiftning är också en mänsklig verksamhet, och kommer därför att fungera som i gympalektionsexemplet, inte som fantasyberättelser om älvor. Detta verkar dock många ha svårt att förstå. Christine Bylund diskuterar detta i sin doktorsavhandling Anakrona Livsvillkor (finns att köpa på nätbokhandlar eller att läsa gratis som pdf på DIVA Anakrona Livsvillkor ). I svensk lagstiftning så har funkisar rätt till den assistans som krävs för att kunna leva ett vanligt liv, men när det ska sparas på offentliga utgifter så ser vi fler och fler bedömningar där människor förnekas den rätten, t o m förnekas rätten till den assistans som krävs för att kunna ha ett eget boende, i värsta fall rätten till livsnödvändiga insatser. Funkisar som drabbats av detta möter dock ofta en oförstående omgivning. Många tror att om man blir förnekad sina lagliga rättigheter så är det alltid möjligt att fixa, bara man påpekar detta för rätt instans. Om det står i lagen att man har vissa rättigheter så måste man väl få dem tillgodosedda? Då kan väl inte de inblandade beslutsfattarna neka en?

Det är klart att folk ibland får rätt när de drar någonting till högre instans eller domstol. Men förutom att alla människor inte har de resurser (energimässiga, ekonomiska osv) som krävs för att göra detta, så finns det inga garantier. Oavsett nivå så hanteras besluten av människor, inte älvor. När en viss uppfattning – till exempel att ”leva ett normalt liv” är för normala människor, det är ingenting som funkisar kan kräva, det är rent orealistiskt av dem att kräva detta – får tillräckligt stor spridning, när tillräckligt många människor glatt struntar i lagtexten utan att skämmas, så är det möjligt att få sina lagliga rättigheter förnekade utan att det finns någonting man kan göra åt saken. Lagar fungerar bara som det är tänkt om de backas upp av normer som har tillräckligt spridning bland makthavarna.

Här finns också en koppling att göra till aborträtten, och beslutet som nyligen fattats i USA’s högsta domstol att denna inte längre ska betraktas som grundlagsskyddad. Det här är ett beslut som många har oroat sig för i åratal, och lika länge har organisationen The Satanic Temple använt denna oro för att värva medlemmar och donationer. De hävdar sig kunna garantera medlemmarnas tillgång till fria och säkra aborter genom att spela på den grundlagsskyddade religionsfriheten, och hävda att abort ingår i deras religion. De har aldrig vunnit något av alla de domstolsfall som de har dragit igång, och kommer med största sannolikhet aldrig att göra det i framtiden heller, utan den här ”kampen för aborträtt” är en kassako för rörelsens ledare. Att denna bluff alls fungerar för att värva medlemmar och tigga donationer verkar dock återigen bygga på tanken att politiker, domare och andra beslutsfattare fungerar som älvor. Om man bara hittar de rätta orden ord i USAs konstitution att recitera i domstol så kommer aborträtten magiskt att manifestera sig, oavsett hur misogyna och konservativa de inblandade är. Men så fungerar inte verkligheten.