Nu är det klart: Jag kommer att hålla en sommarkurs nästa år vid namn ”psykiatrins och den psykiska ohälsans filosofi”. Den kommer att gå på campus (och vara på svenska), men det kan hända att det utvidgas till en online-kurs i framtiden. Det ska verkligen bli superkul!

Ur kursplanen:

”Kursen är en introduktion till centrala konceptuella, metafysiska och etiska frågor relevanta för hur vi ser på och hur vi behandlar människor med psykisk ohälsa. Vi kommer att diskutera bland annat följande:

Det sägs ofta att psykiska sjukdomar är fysiska sjukdomar i hjärnan, men hur ska man tolka detta påstående? Vi säger ibland saker som ”nu vet jag inte om det är han eller sjukdomen som talar” eller ”jag vet inte om det här är någonting jag vill, eller om det bara är mina psykiska problem”, men på vilka grunder drar vi en gräns mellan jaget och mentalsjukdomen?  Var går gränsen mellan friskt och sjukt? Mellan sociala problem och medicinska? De flesta filosofer inom ämnet är ense om att medicinen inte kan vara helt fri från värderingar, men vilka värderingar är önskvärda respektive mindre önskvärda som bas för psykiatrisk behandling? Hur påverkas en persons agentskap av tillstånd som Tourettes, depression, psykos? Kan man vara moraliskt ansvarig för handlingar man utfört under inflytande av psykisk ohälsa, och i så fall hur och i hur hög grad? Bör vi ha tvångsvård, och en rättspsykiatri skild från både det vanliga rättssystemet och den vanliga sjukvården?

Kursen riktar sig till människor med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, vårdpersonal, och förstås alla intresserade. Vi kommer att läsa och diskutera en hel del modern filosofi inom området. Texterna kan vara tunglästa för den som inte tidigare har studerat filosofi, men studenterna får mycket hjälp av kursledaren med läsningen. Studenter på kursen får gärna bidra med sina egna erfarenheter, så länge de känner sig bekväma med det (när det gäller egen erfarenhet) och inte bryter tystnadsplikten (för vårdpersonal).”