Här ligger ett antal av presentationerna från konferensen Responsibility, Psychopathology and Stigma ute, inklusive min egen. I ärlighetens namn var jag först osäker på om jag skulle vilja ha min presentation ute i offentligheten. Ni kan höra på inspelningen att jag är lite nervös över att vara så personlig – jag småskrattar vid flera tillfällen fast ingenting egentligen är roligt i det jag säger. Jag är ändå glad att jag gjorde som jag gjorde, och öppet använde exempel ur mitt eget liv på skuldkänslor över saker man gjort i psykotiskt tillstånd. Argumentationen hade blivit lidande om jag hade låtsats att allting var rent hypotetiskt och på tanke-experiments-nivå. Vidare så bidrar varje person som pratar öppet om psykoser till att det blir lite lättare att prata om för andra – och där tycker jag att vi som har fast jobb och sitter säkert har ett ansvar att gå i bräschen.