Publicerade teckningar

Här publicerar jag utvalda teckningar av scener ur de romaner jag skriver.