Jag undervisar i normativ etik vissa terminer. I övrigt håller jag kurser i djuretik, forskningsetik, medicinsk etik, demokrati och inkludering, och fri vilja och moraliskt ansvar. Till sommaren kommer jag att hålla en helt ny kurs i psykiatrins och den psykiska ohälsans filosofi.

Tidigare har jag undervisat mycket i filosofins historia, med fokus på moralfilosofi, samt moderna etiska teorier på grund- och fortsättningsnivå, för både filosofer och andra grupper.

Som filosofilärare är det viktigt att göra de teorier och idéer man lär ut fullt begripliga. Jag poängterar ofta hur de stora moralfilosofiska skolorna anknyter till vårt vanliga, pre-teoretiska tänkande om etik. Det kan vara frestande att framhålla extrema drag hos teorierna, både för underhållningsvärdet och för att studenterna lättare ska kunna hålla isär dem, men det skadar i slutändan förståelsen. För att kunna dra kloka etiska slutsatser behöver man också en nyanserad förståelse av såväl etiken själv som den komplicerade värld vi lever i.