Jag undervisar för närvarande inom moralfilosofi/etik och politisk filosofi. Tidigare har jag undervisat mycket i filosofins historia, med fokus på moralfilosofi, samt moderna etiska teorier på grund- och fortsättningsnivå, för både filosofer och andra grupper.

I studenternas ögon är jag förmodligen först och främst läraren som ritar – ibland live på whiteboard, annars på powerpoint. Jag hoppas dock också få vara läraren som gör etiska teorier fullt begripliga.

Jag poängterar ofta hur de stora moralfilosofiska skolorna anknyter till vårt vanliga, pre-teoretiska tänkande om etik. Det kan vara frestande att framhålla extrema drag hos teorierna, både för underhållningsvärdet och för att studenterna lättare ska kunna hålla isär dem, men det skadar i slutändan förståelsen.

Åter till Filosofi