Min forskning handlar om fri vilja, moraliskt ansvar, rationalitet, respektfullt bemötande och psykiatrins filosofi.

Jag har argumenterat för kompatibilism, och tesen att fri vilja och moraliskt ansvar är möjliga, oavsett hur de fysiska och neurologiska detaljerna ser ut. Problemen hittar vi på psykologisk snarare än metafysisk nivå – vi är sällan så rationella som vi vill tro.

Bristfälliga som vi är, så måste vi dock ändå fatta beslut och välja vad vi ska göra efter bästa förmåga. Det är ibland möjligt – om än ofta oetiskt – att betrakta och behandla andra människor som objekt att manipulera snarare än personer att resonera med. Att fullt ut behandla sig själv så är inte ens möjligt till att börja med.

Min forskning inom psykiatrins filosofi har vuxit fram dels ur tidigare forskning, dels ur mina egna erfarenheter av psykossjukdom. Vi ser nu en utveckling där fler filosofer i fältet är öppna med och använder sig av egna erfarenheter. Detta är positivt, och något jag är glad att få vara del av. 

Jag har också forskat och publicerat i tillämpad etik: jag har skrivit om djurs välfärd (med ett fokus på hundar), brott och straff och skambeläggande av feta människor.