Forskning & undervisning

Min forskning handlar om moraliskt ansvar, rationalitet, respektfullt bemötande och psykiatrins filosofi. Jag har även forskat och publicerat inom tillämpad etik, främst djuretik. Jag undervisar för närvarande inom moralfilosofi och politisk filosofi, och har tidigare hållit olika kurser i filosofins historia.

Jag använder mig av både andra akademikers resultat och mina egna erfarenheter i min psykiatri-filosofiska forskning.

Forskning

I min forskning fokuserar jag på moraliskt ansvar, rationalitet, respektfullt bemötande och psykiatrins filosofi.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande inom moralfilosofi och politisk filosofi. Tidigare har jag hållit olika kurser i filosofins historia.

Publikationer

Jag undervisar för närvarande inom moralfilosofi och politisk filosofi. Tidigare har jag hållit olika kurser i filosofins historia.