Medan jag skriver på tredje boken i min techno-fantasy-serie, så jobbar jag fortfarande på detaljerna i den andra. Jag har skurit ner på expositionen i själva historien, och istället lagt till ett förklarande intro. Här är det:

Människor mot demoner

Efter 1200-talets Armageddonkris höll vi jämna steg med demonerna under århundraden. En växande mänsklig population drog till sig allt fler demoner, men producerade också allt fler barn med magianlag som kunde utbildas till exorcister. Demonerna blev starkare, men människorna utvecklade nya magiska tekniker. Komboritualens upptäckt 2013 ledde till skapandet av hela kompatibla exorcistlag, kapabla att ta sig an och besegra demoner av aldrig tidigare skådad styrka.

Den enda faktor i människa-demon-ekvationen som förblev konstant var mängden rå magi tillgänglig för exorcister att kanalisera vid varje tillfälle. På 2050-talet slog vi i taket. Spärrar släppte och ritualer misslyckades. Demoner besatte, dödade och drog ner människor till Helvetet; exorcister såg hjälplöst på medan de väntade på att magin åter skulle stiga högt nog för att tillåta en ritual.

Mänskligheten återtog kontrollen genom att krympa. Den Globala Populationsmyndigheten bildades, med ett inledande totalförbud mot barnafödande under tjugo års tid. Detta mottogs inte väl. De Tjugo Svåra Åren präglades av krig och oroligheter, alltifrån mindre skärmytslingar till atombombning av storstäder. Under 2070-talet stabiliserades situationen igen, medan den mänskliga populationen fortsatte att minska genom ett starkt begränsat och kontrollerat barnafödande. Magin räckte till igen. Demonhotet var under kontroll. Demonerna blev fortfarande starkare och starkare, men exorcistlagen kunde hantera dem.

Demonernas genomsnittliga startsträckor krympte dock ner till endast några timmar från uppdykande till attack. Att alltid befinna sig i närheten av ett exorcistlag blev livsnödvändigt. På 2130-talet inleddes Den Stora Urbaniseringen; hela mänskligheten koncentrerades i städer. Situationen hade åter bringats under kontroll. För närvarande.