”Jag har bedrivit forskningsprojektet ”Ansvar och funktionshinder” finansierat av Vetenskapsrådet. Det berör dock inte fysiska funktionshinder utan intellektuella, neuropsykiatriska och psykiatriska sådana. Hur ska vi bemöta någon som gjort fel, ifall personen har diverse mentala svårigheter? Hur ska jag se på mig själv, om det är mig det handlar om?” Så inleds artikeln.

Detta forskningsprojekt förändrades en del från den ursprungliga planen när jag hade fått fast jobb, kom ut ur galenskaps-garderoben ordentligt, började använda mig av mina egna erfarenheter av psykos och mentalsjukdom, och mer och mer ifrågasatte hur filosofi gällande moraliskt ansvar vid olika psykiatriska problem brukar bedrivas.