Jag kommer att presentera en artikel med arbetsnamnet ”Against the ligthning bolt view of mental illness” på denna workshop, som är del i en större årlig konferens arrangerad av The Manchester Centre for Political Theory, https://mancept.wordpress.com/mancept-workshops-2021/ .

Artikelns diskuterar vilka problem det finns med att betrakta mentalsjukdom som någonting som slumpmässigt drabbar vem som helst.

Det är välbekant att många psykologer på femtio- och sextiotalet hävdade att det var familjens, främst mammans, fel om barnet drabbades av exempelvis schizofreni. I sin iver att distansera sig från ”den gamla onda tiden” och inte vara skuldbeläggande, har många psykiater och psykologer idag istället anammat en syn där gener påverkar risken för olika mentalsjukdomar, men vem som slutligen drabbas är mer eller mindre slumpartat. Att bli mentalsjuk är att ha otur, ungefär som att bli träffad av blixten. De korrelationer som faktiskt etablerats mellan mentalsjukdom och dysfunktionella familjeförhållanden, liksom mellan mentalsjukdom och exempelvis fattigdom och hemlöshet, förklaras med att den mentalsjuka personen förstör både sina relationer och sin sociala situation med sitt beteende.

Den här förklaringsmodellen är tänkt att vara ”snäll”, eftersom ingen skuldbeläggs; den mentalsjuka personen skuldbeläggs inte heller, tänker man sig, för även om hens beteende pekas ut som orsaken till alla problem, så är det ingenting hen kan rå för.

Det här, menar jag, är i själva verket en väldigt problematisk förklaringsmodell. Dels är den troligtvis falsk. Det är troligare att orsak-verkan är komplicerat och ofta går i båda riktningarna, snarare än att den mentalsjuka personen är det centrum varifrån orsakspilarna hela tiden pekar ut, aldrig in. Dels är den fundamentalt opolitisk. Man avskriver från början möjligheten att minska frekvensen av och/eller allvarsgraden hos befolkningens mentalsjukdomar via politik.

Jag kommer till sist att ägna en hel del fokus åt frågan om det verkligen är så oproblematiskt att pekas ut som orsaken till en massa problem, så länge det görs med brasklappen att man förstås saknar moraliskt ansvar för det hela.