Jag kommer att presentera en artikel vid namn ”two methods for dealing with bedrock loss” på konferensen Too Mad to be True, som tar plats i Ghent i Belgien 23-24:e september i år. Det blir en hybrid-konferens, där jag är en av deltagarna som kommer att tala online, eftersom universitetets rese-restriktioner kvarstår september ut.

Vad handlar då artikeln om? ”Bedrock” är en term hämtad från Wittgenstein, och syftar på sådant man bara vet eller bara tar för givet. Det handlar alltså om extremt grundläggande trosföreställningar här. Inte sådant som undersöks i empirisk vetenskap, utan sådant som förnuftiga människor bara ifrågasätter på filosofiseminarier: ifall andra människor har medvetanden precis som jag, ifall det finns en yttervärld, om jag alls kan lita på mina sinnen eller om allting är en stor hallucination, och så vidare. När man glider in i galenskap kan man uppleva att ingenting längre är självklart; det finns ingenting längre som man ”bara vet”. Men hur ska man kunna hantera en sådan osäkerhet?

Jag ska gå igenom två strategier: Att bestämma sig för vad man ska tro på à la William James, och att försöka slappna av och bara rulla med skepticismen utan att få panik över sin osäkerhet i en mer Pyrrhonisk tradition. Jag har tidigare främst förlitat mig på James-strategin, men den kräver tyvärr väldigt mycket mental energi, och blir utmattande i längden. På senare tid har jag därför experimenterat mer och mer med strategi nummer två.

Jag hoppas förstås få den här artikeln publicerad så småningom, både i en peer-reviewad och populär version. Jag skulle sedan önska att fler och fler galningar kommer ut och berättar om strategier de kommit på för att hantera den här typen av problem. Visst, en del människor får tillbaka fötterna på jorden genom antipsykotisk medicinering, men det är så pass vanligt att antingen inte få någon vidare symptomlindring av dessa, eller också bara kunna köpa sig lindring till priset av fruktansvärda biverkningar, att vi verkligen behöver ägna mer uppmärksamhet åt mentala strategier och tricks för att hantera galenskapen och kunna leva med den.